BİR DİL, BİR ÜLKE, BİR KÜLTÜR

      Dil bir anahtardır. Nasıl ki kapıyı açarsın ve içerisinde neler olduğunu ya da seni nelerin beklediğini görürsün. Dil de aynı şekilde bir kapının açılması ile birlikte sana bir kültürün kapısını açacak, seni yeni insanlarla/yeni ülkelerle tanıştıracaktır.

 

    “Bir dili bilmek demek, konuşulanı, yazılanı anlamak ve bizzat konuşmak ve yazmak demektir. İdeal, bir dilde kullanılan bütün kelime ve deyimleri bilmektir. İşte o zaman, insan geniş duygu ve düşünce dünyasına rahatça açılabilir. Bundan dolayı okullarda büyük önem verilmesi gerekir. Yalnız öğretmenlerin değil ana ve babaların da çocuklarının diline önem vermeleri, onlara bütün kelimelerin doğru söyleniş ve yazılışlarını öğretmeleri gerekir. Çünkü dil bizi hayatta başarılı kılar. Bir insanın bildiği kelimelerin sayısı ne kadar çok olursa onun, anlama ve anlatma yeteneği de o kadar kuvvetli olur.”

 

      Düşünür ve mütefekkir Mehmet Kaplan’ın yukarıda ifade ettiği gibi bir dili öğrenmek sadece konuşmak değil aynı zamanda o dile tüm ayrıntılarıyla hakim olmak demektir. Yani bir dili bilmek/öğrenmek o dilde konuşulanı bilmek, yazılanı anlamak, ayrıca  o dilde konuşmak ve yazmak demektir. Bir dili öğrenmek hem beraberinde bunları getirdiği gibi hem de zengin bir kültür birikimi de sana sunmaktadır. Dili öğrenen insanın artık o dilin kullanıldığı yerdeki/yerlerdeki insanlarla iletişimi artacak ve bu da beraberinde yeni insanlarla tanışma, yeni arkadaşlıklar kurma ve yeni bir kültür arayışına girmesinin kapısını açacaktır. Bir domino taşını düşündüğümüz zaman nasıl ki birisi yıkılınca onun etkisi/tesiri ile diğer taşlar da devrilecektir. Aynı şekilde bir dile hakim olmak bir kültüre hakim olmaktır.

 

      Dil ihtiyacı beraberinde geniş bir duygu ve düşünce dünyasını da insana açacaktır. Ortak dili konuşan insanlar birbirlerine ortak duygularla hitap edecek ve aralarındaki kültür alışverişi de artacaktır. Yani bir problemi, bir ihtiyacı olan insan ortak bir dile sahip olmayan insanlara kendini daha zor ifade ederken ortak dile sahip olan insanlara daha kolay ifade edecektir. Bu da beraberinde paylaşmayı, bölüşmeyi, problemlere çözüm bulmayı getirecektir. Ortak dile sahip olan insanlar jest ve mimikleri ile dahi iletişim kurarken, diğer türlü böyle bir iletişim çok mümkün değildir. Çünkü ortak dil ortak acıyı, ortak sevinci, ortak değerleri beraberinde getirecektir.